Obiekt Lublin, ul. Zemborzycka

Ogłoszenie archiwalne! Wygasło: Środa, 21 Sierpień, 2019  14:57
  • Kategoria: Inne nieruchomości / Sprzedaż
  • Powierzchnia:3297 m2
  • Cena: 3 002 400 zł

Opis oferty:

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

informuje o organizowanej na łamach Gazety Wyborczej w dniu 09.04.2019r.

(wydanie ogólnopolskie) sprzedaży z wolnej rękiNieruchomości położonej w Lublinie, przy ul. Zemborzyckiej 55H, na którą składa się:

prawo wieczystego użytkowania gruntu-działki nr 6/36 o pow.: 8.011m2 (KW nr LU1I/00207743/9) wraz z usytuowanym na niej budynkiem magazynowym z rampą, budynkiem biurowym, wiatami magazynowymi, placem manewrowym i parkingowym,
prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 1183/5417) - działki nr 6/46 o pow.: 5.417m2 (KW nr LU1I/00196185/8), na której usytuowano drogę dojazdową do działki nr 6/36.
za cenę nie niższą niż 60% wartości jej oszacowania, tj. 3.002.400,00zł. netto (słownie: trzy miliony, dwa tysiące, czterysta złotych, 00/100) plus należny podatek VAT.1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie syndyka: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi"2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: www.syndyk-zurakowski.pl (w tym: operat szacunkowy nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulaminy Sprzedaży – zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu: 602 - pokaż numer telefonu - lub 668 - pokaż numer telefonu - lub 694 - pokaż numer telefonu - oraz za pośrednictwem adresu email: @ oraz @ Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości 100.000,00zł. na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

4. Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi” składać należy w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie o sprzedaży, tj. do dnia 09.05.2019r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją:

„Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 55H”5. Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz procedowanie w przedmiocie wyboru oferenta i dalej sprzedaży nastąpi w trybie kreślonym w §6 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”.

6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: www.syndyk-zurakowski.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.Kontakt:
Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
tel: 602 - pokaż numer telefonu -
@


Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB

Brak możliwości kontaktu przez formularz z ogłoszeniodawcą, ponieważ to ogłoszenie jest archiwalne.

Lublin
Syndyk Masy Upadłości
Na Lento.pl od 21 maj 2019
Strona użytkownika
Obserwujesz ofertę
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Edytuj/usuń
  • Udostępnij ogłoszenie

Udostępnij ogłoszenie

Udostępnij na FacebookTweetnijUdostępnij na Messenger Kopiuj link do ogłoszenia Wyślij email znajomemu